Category: Thiền quán dòng thời gian

Bàn tay chữa lành – động thai và tổn thương dạ dày từ thực phẩm

Mang bầu là thời điểm rất cần sự nghỉ ngơi, thả lỏng và bình an. Những người phụ nữ mang bầu thường được khuyên nghỉ ngơi, tu tâm để nuôi dưỡng tâm hồn cũng như tinh thần cho đứa trẻ. Và thực phẩm cũng rất cần được chú ý trong thời điểm này.

Loading