Category: Sách

Mindmap – Tôi tự học

Những giây phút thư giãn khi vẽ bản đồ mindmap với những cuốn sách triết học của cụ Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Cuốn sách “tôi tự học” là một cuốn sách rất nổi bật của cụ. Phiêu cùng sự tự nhiên trong chính mình.

Gene Atlantis – A.G.Riddle

Cuốn sách trinh thám đưa bạn về những sự kiện lịch sử của nhân loại liên quan tới “Cổ chai di truyền”, về dịch bệnh, xung đột, y học, sinh tồn và tiến hóa. Tất cả đều liên quan tới gen của người Atlatis – với cái tên “Gene Atlantis”.

Loading