Category: Văn minh Thế giới

“Nhà giả kim” ngoại truyện

Một khía cạnh khác về thuật giả kim, về chuyển đổi các yếu tố, nguyên tố cơ bản. Mỗi người sinh ra đều có một sứ mệnh, một năng lượng cốt lõi trong chính mình. Hãy sử dụng nó phù hợp, đủ dùng và đừng lạm dụng.

Loading