Tag: thấu hiểu

Hãy tưới tẩm và nuôi dưỡng tâm hồn bằng sự yêu thương thấu hiểu

Ta vẫn biết cuộc sống là những thăng trầm cần vượt qua, nhưng nó cũng cần có những yêu thương để tưới tẩm và dưỡng nuôi một tâm hồn tốt phải không? Muốn một xã hội tốt đẹp, cũng cần những điều tốt đẹp đồng hành cùng nó. Hãy quay về hơi thở, khởi đầu của sự sống.

Loading