Tag: âm điệu trái tim

Âm nhạc chữa lành – Xúc chạm trái tim với các rung động

Ở trạng thái Thiền, những âm thanh khi chảy vào tim bạn, với những rung động, chạm vào sợi dây của cơ thể, và nó rung lên hoà nhịp cùng nhau. Âm nhạc giúp ta bộc bạch được bản thân, giúp ta có cảm xúc, và qua đó có sự chuyển đổi, nếu bạn thực sự chạm vào bản nhạc của trái tim!

Loading