Tag: Trái Đất và Tôi

Chứng trầm cảm và câu hỏi “mục đích cuộc đời, tôi là ai?”

Tôi là ai?, tôi chính là tôi thôi, tôi chỉ thuộc về mình tôi. Khi bạn định nghĩ bản thân “tôi là…” sẽ tự mặc định và đóng khung mình. Nếu tôi là thì xác định tôi phụ thuộc vào người khác, vào danh tiếng, vào địa vị, vào tiền bạc….Nhưng nói “tôi làm…” tôi không phục thuộc và mặc định vào bất cứ việc gì. Tôi chỉ là tôi và tôi tự do làm điều tôi muốn…bất cứ điều gì tôi thích, bất cứ điều gì tôi đam mê.

Loading