Tag: Toba

Gene Atlantis – A.G.Riddle

Cuốn sách trinh thám đưa bạn về những sự kiện lịch sử của nhân loại liên quan tới “Cổ chai di truyền”, về dịch bệnh, xung đột, y học, sinh tồn và tiến hóa. Tất cả đều liên quan tới gen của người Atlatis – với cái tên “Gene Atlantis”.

Loading