Mối liên hệ giữa bệnh vật lý và ngoại thương trong quá khứ

Câu chuyện về một chàng khảo cổ học trẻ trên cuộc hành trình đi tìm ngôi cổ, với nhưng hiểm nguy và tai nạn mà cậu phải đối mặt. Timeline đã mở ra một thông điệp về sự liên hệ giữa bệnh vật lý và ngoại thương trong quá khứ.