Hãy luôn mở rộng trải nghiệm của bản thân

Mỗi cơn đau hay biểu hiện trên thân đều hé lộ cho ta thấy đã có những tổn thương trong quá khứ hay tiền kiếp. Hãy mở rộng trải nghiệm, đi tìm căn nguyên của mọi vấn đề. Đó là chữa lành thật sự, là một quá trình dài lâu.