Giấc mơ và mối liên hệ tới bản thân cùng những tổn thương nội tạng

Nói về giấc mơ, hẳn nhiều người sẽ thắc mắc và nghĩ về nó. Vậy mỗi giấc mơ phản ánh tình trạng của bản thân như thế nào? Giấc mơ giải mã hay có bí mật gì về bản thân bạn?