Tag: Chạm vào trái tim

Những nỗi đau – sự “đánh thức” để chạm vào trái tim, sự thấu hiểu và hiện thực!!

Hãy chạm vào tận sâu trong trái tim, nơi đó sẽ đánh thức tâm từ bi và lời chỉ dẫn dành cho bạn! Trong mỗi người đều có những hạt giống của “ánh sáng” và đánh thức nó và để nó đồng hành với bạn trong cuộc sống. Hay có thể là hoà hợp âm dương, hoà hợp trái phải, đúng sai, hợp nhất các khía cạnh trong trái tim, trong con người bạn.

Loading