Lốc xoáy được xem là những cơn bão dữ dội nhất trên trái đất. Vận tốc gió có thể vượt quá 200 dặm một giờ. Vậy lốc xoáy được hình thành, phát triền và suy yếu như thế nào? Hãy cùng nhà khí tượng học James Spann tìm hiểu rõ hơn về lốc xoay. Từ lúc lốc xoáy được hình thành đến khi sức phá huỷ của nó trở lên khủng khiếp và tan biến.

Nguồn: TED

Hướng dẫn xem phụ đề video